Sisältö

Sitoumuksemme syövän ehkäisyyn

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Ihosyöpä: todellinen kansanterveysongelma

Liiallinen auringolle altistuminen lapsuudesta lähtien on nykyään hyvin tunnettu syy ihosyöpien, melanooman tai karsinooman yleistymiseen. Siksi on tärkeää opettaa auringolta suojautumista jo varhaisesta iästä lähtien. Eau Thermale Avène Laboratories on osannut ennakoida uudet vaatimukset, koska se on toiminut alalla pitkään ja sillä on pitkä asiantuntemus aurinkotuotteista. Avène-aurinkovoiteiden on osoitettu tarjoavan turvallisen suojan auringolta ja auttavan ehkäisemään auringon aiheuttamia vaurioita.

 

Ihon suojaaminen auringolta

Yhteistyökumppanuus Euroopan ihosyöpäsäätiön kanssa

Euroopan ihosyöpäsäätiö on professori Stockflethin vuonna 2008 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on kouluttaa ja valistaa ihotautilääkäreitä muistakin ihosyövistä kuin melanoomasta sekä lisätä tietoisuutta, tiedottaa ja ehkäistä syöpiä, opettajille, vanhemmille ja oppilaille suunnattujen ohjelmien avulla. Vuodesta 2013 lähtien Eau Thermale Avène on ollut mukana tukemassa yksinoikeudella Euroopan ihosyöpäsäätiön toimintaa ihosyövän torjumiseksi kahdella eri tapaa:

Ennaltaehkäisy Kouluissa ja päiväkodeissa järjestettävät koulutukset, SunPass-koulutusvälineet ja esitteet valistavat ja tiedottavat auringon haitallisilta vaikutuksilta ja muistuttavat perusasioista, jotka tulisi omaksua jo varhaisessa iässä.

Koulutus Kouluttamalla lääkäreitä ja ihotautilääkäreitä ihosyövän seulonnassa, diagnosoinnissa ja hoidossa kaikkien eurooppalaisten Eau Thermale Avène -tytäryhtiöiden tuella.

Eau Thermale Avènen yhteistyökumppanuus Euromelanoma-yhdistyksen kanssa

Eau Thermale Avène sponsoroi Euromelanoma-yhdistystä, jonka tavoitteena on edistää ja jakaa tietoa ihosyövän ennaltaehkäisystä, varhaisesta diagnosoinnista ja hoidosta. Vuonna 1999 Belgiassa perustettu Euromelanoma on kasvanut niin suureksi, että se toimii nyt peräti 39 maassa. Yhdistystä johtaa eurooppalaisten ihotautilääkäreiden verkosto, jonka puheenjohtajana toimii Véronique Del Marmol. Kaikki yhdistyksen aloitteet on suunnattu kolmelle keskeiselle kohderyhmälle: suurelle yleisölle, tiedeyhteisölle sekä eurooppalaisille ja kansallisille poliittisille päättäjille.

  • Euromelanoma edistää ymmärrystä ihosyövästä, sen ennaltaehkäisystä, varhaisesta havaitsemisesta ja hoidosta suurelle yleisölle Euromelanooma-sivustonsa ja vuotuisen valistuskampanjansa avulla. Yhdistyksen toiminta huipentuu vuosittaisiin julkisiin seulontoihin melanooman seulontapäivänä. Tähän mennessä yli 600 000 ihmistä on saanut ilmaiset ihotestit.
  • Euromelanoma jakaa säännöllisesti tietoa ja parhaat käytäntönsä ihotautilääkäreille ja laajemmalle terveydenhuoltoyhteisölle ihosyöpäpotilaiden hoidon parantamiseksi.
  • Hallituksille Euromelanoma järjestää erityistapahtumia varmistaakseen, että ihosyövän hoito tunnustetaan ja sitä tuetaan täysimääräisesti terveydenhuoltojärjestelmissä ja -politiikassa. 

Eau Thermale Avène osallistuu vuotuisten Euromelanoma-kampanjoiden suunnitteluun ja kannustaa myös tytäryhtiöitä osallistumaan niihin, jotta voidaan luoda tervettä kilpailua maiden välille ja saada aikaan paikallisia aloitteita. Esimerkiksi Bulgariassa vuonna 2019 tytäryhtiö ETA ja Euromelanoma järjestivät ihosyöpään liittyvän valistuskampanjan farmasian opiskelijoiden kanssa Varnan kaduilla. Aloitteesta kerrottiin laajasti paikallisessa lehdistössä. 

 

Palaa alkuun