Sitoumus säilyttää Avène-les-Bainsin ympäristö ja luonnonvarat
Luonnon puolesta

Luonnon puolesta

Sitoumus säilyttää Avène-les-Bainsin ympäristö ja luonnonvarat

Tämä luonnon lahja, Avène Terveyslähdevesi, syntyy Etelä-Ranskassa, Haut-Languedocin luonnonpuiston ytimessä, koskemattomassa luonnonympäristössä. Meidän tulee ymmärtää tätä pikkeuksellista vettä, olemme sen velkaa itsellemme. Meidän on myös varmistettava sen pysyvyys ja puhtaus, jotta se on jatkossakin turvallista herkän ihon hoidossa, ja kunnioitettava samalla sen ympäristöä.

av_instit-biodiversity-hdrvb 1202x460

 

Avène Terveyslähdeveden synty ja elämä

Avène Terveyslähdevesi syntyy välimerellisen vuoristoilmaston ja mannerilmaston risteyksessä Haut-Languedocin luonnonpuistossa, Occitaniessa. Runsas luonnon monimuotoisuus ja vähäinen ihmisten toiminta luovat suojaavan ympäristön. Valuma-alueella, eli sadeveden luonnollisella keräysalueella, alkaa erityinen luonnonprosessi: yli 50 vuoden ajan syvällä Dolomiittien sydämessä virrannut Avène Terveyslähdevesi nousee esiin Sainte-Odilen lähteestä, joka on ominaisuuksiltaan, kuten vakiolämpötilaltaan, koostumukseltaan ja virtaukseltaan otollinen. 

AV_instit-biodiversity-impluvium-hd 1202x460

 

Avène-les-Bainsin sadevesivaluma-alueen säilyttäminen

Avène-les-Bainsin sadevesivaluma-alueen pinta-ala on 27 km². Täältä sadevesi aloittaa pitkän matkansa ja ruokkii Avène Terveyslähdevesivarastoja. Avène-les-Bainsin valuma-alueen luonto on monimuotoisuudeltaan rikas ja 76 % siitä on metsää. Puistoalueen säilyttämiseksi käynnistämiemme toimien lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdessä määritellä kestävän hallintasuunnitelman tälle poikkeukselliselle alueelle.

Tutustu Avènen sadevesivaluma-alueeseen

Tutustu Avènen sadevesivaluma-alueeseen

--

Avènen valuma-alue on terveyslähdeveden syntypaikka suojellun ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden ytimessä.

Lue lisää
Avène Terveyslähdeveden tuntemus ja käyttö

Avène Terveyslähdeveden tuntemus ja käyttö

--

Mitä paremmin ymmärrämme vettä, sitä paremmin osaamme suojella sitä ja käyttää sitä viisaasti.

Lue lisää
av_instit-water-research-center-hdrvb

Vedentutkimuskeskus 

Vedentutkimuskeskus huolehtii Avène Terveyslähdeveden valvonnasta ja seurannasta, julkaisee tietoa sen alkuperästä ja varmistaa valuma-alueen suojelun. Avène-hydroterapiakeskus on ainoa, joka hyötyy vedentutkimuskeskuksen asiantuntemuksesta Ranskassa. Keskuksessa tehdään keskimäärin 40 000 tarkastusta vuodessa, jotta voidaan taata terveyslähdeveden laatu. Cofrac on hyväksynyt sen fysikaaliskemiallisen ja mikrobiologisen näytteenoton ja analysoinnin ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti. Vesilaboratorio tekee myös yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa alueella ja aluetta varten tehtävien tutkimusten ja selvitysten toteuttamiseksi ja on mukana toimissa, joilla tuetaan luonnonvarojen kestävää hallintaa. Vedentutkimuskeskus levittää myös tietoa vedestä ja Avène Terveyslähdevedestä valistustoimiensa kautta.

 

 

Avène-les-Bainsin ytimessä

av_instit-hydrotherapy-center-avene2-hdrvb-square 473x473

Yli 30 vuoden ajan olemme lähdevesilaitoksella osallistuneet myönteisesti kestävän kehityksen haasteisiin ja pyrkineet säilyttämään Avène-les-Bainsin ympäristön ja luonnonvarat. Meillä on ISO 14001 -sertifioitu tuotantolaitos, LPO:n (linnunsuojeluliitto) suojapaikka, kestävä kastelujärjestelmä ja harjoitamme kestävää metsänhoitoa. Toteutamme toimia vähentääksemme ympäristöjalanjälkeämme, osallistuaksemme alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään ja parantaaksemme luontokohteidemme perintöä ja monimuotoisuutta. 
 

Tutustu mitä teemme lähdevesialueella

Kestävä toiminta Avène Terveyslähdeveden säilyttämiseksi 

Asiantuntijat tietävät, miten tärkeää on kunnioittaa ekosysteemejä, luonnon monimuotoisuutta ja maaperää, jotta Avène Terveyslähdeveden ominaisuudet pysyvät tasapainossa. He huolehtivat ympäristönsuojeluun ja sosiaalisiin toimiin osallistumisesta ja kestävästä toiminnasta päivittäin. Tutustu asiantuntijoiden haastatteluun ja siihen, mitä he tekevät ympäristön ja Avène-les-Bainsin luonnonvarojen säilyttämiseksi.

Avènen ympäristön kunnioittamisen varmistaminen

Avènen ympäristön kunnioittamisen varmistaminen

--

Yhteiskuntavastuuasiantuntijamme Sévérine Roullet-Furnemont ja Sandrine Bessou Touya asettavat toimintamme oikeaan perspektiiviin.

Lue lisää
Vesi, ihminen ja puut

Vesi, ihminen ja puut

--

ONF:n maatalousinsinööri Nicolas Kremer kertoo metsien merkityksestä Avène-les-Bainsin ekosysteemille ja siitä, mitä niiden hoitamiseksi tehdään.

Lue lisää
Palaa alkuun