av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Metsien suojelu Vesi, ihminen ja... puut

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Avènen metsäpuisto on suojellut aluetta vuosikymmenien ajan ja vaikuttaa osaltaan terveyslähdeveden laatuun. Tunnustettu metsän- ja puunhoidon asiantuntija: Office National des Forêts (kansallinen metsävirasto) on vuodesta 2018 lähtien hoitanut 102 hehtaarin metsämme. Haastattelussa ONF:n (L’Office Nationale des Forêts) maatalousinsinööri Nicolas Kremer, joka tutki jokaisen yhdestätoista metsäpalstastamme.

Mikä merkitys metsällä on veden laatuun (sekä terveyslähdeveden että juomaveden)?

Sillä on erittäin tärkeä merkitys. Ensinnäkin puut suojaavat maaperää kuivuudelta ja eroosiolta. Ilman niitä sadevesi ei ehtisi imeytyä maaperään ja päästä pohjavesiin. Se joko haihtuisi ennen tai valuisi jokiin. Toiseksi puiden juuret toimivat ensimmäisenä suodattimena sadeveden pitkässä muutoksessa terveyslähdevedeksi. Mitä vanhempia puut ovat, sitä syvemmälle niiden juuret ulottuvat ja sitä paremmin ne kuohkeuttavat maata. Suodattunut vesi pystyy kulkeutumaan kauemmas ja kuljettamaan mukaanaan enemmän mineraaleja ja hivenaineita.

Mikä Avène-hydroterapiakeskuksen metsäpuistossa on erityistä?

Se on hyvin tiheä metsä, joka voi vaikuttaa läpitunkemattomalta. Alueella kasvaa pääasiassa pyökkejä ja tammia, mutta myös mäntyjä, poppeleita ja muutamia kastanjapuita. Se on hyvin vanha metsä, koska se oli merkitty karttoihin jo yli 150 vuotta sitten. Tämä tarkoittaa rikasta maanalaista kasvistoa ja eläimistöä, mikä takaa menestyvämmän ja tasapainoisemman ekosysteemin. Se vaikuttaa hyödyllisesti veden laatuun.

Avène-hydroterapiakeskuksen puiston metsä on hyvin vanha. Tämä tarkoittaa menestyvämpää ja tasapainoisempaa ekosysteemiä. Se vaikuttaa hyödyllisesti veden laatuun.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerONF:n maatalousinsinööri

Miten tämä metsäekosysteemi säilytetään?

Koska tulipalon vaara on alueella suuri kesäisin, raivaamme riskialttiiden alueiden, kuten rakennusten ja vilkkaasti liikennöityjen teiden ympäristöt. Ilmaston lämpeneminen alkaa myös heikentää mäntyjä ja kastanjapuita. Avène-metsän sopeutumiskykyä pitää parantaa korvaamalla ja monipuolistamalla metsäkantaa. Aiomme myös harventaa joitakin tammimetsiköitä, jotta jäljelle jäävät puut saisivat enemmän tilaa kasvaa ja siten paremmat edellytykset menestyä ja vahvistua. Tämä edistää myös ruohojen kasvua ja niiden myötä mahdollisesti myös metsälaitumia1. Tämän myötä olisi mahdollisuus käynnistää paikallista yhteistyötä eri tahojen välillä ja saada useammat toimijat osallistumaan vesivarojen asianmukaiseen hoitoon. 

1 Metsälaidun määritellään yhdistelmäksi, jossa samalla alueella yhdistyvät: a) parannetut laidunvarat säilyttämällä puuston hyödyllinen vaikutus aluskasvillisuuteen ja eläimiin ja b) metsätalouden tuotanto- ja suojelutavoite aluskasvillisuuden lisäämisen ja laidunmaiden ylläpidon avulla.

Palaa alkuun