AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy baths and treatment_High-resolution_5  16x9

Suojeleminen Avène Terveyslähdeveden valvottu käyttö

Avène Terveyslähdevettä valvotaan tarkasti. Vedentutkimuskeskuksemme tekee vuosittain lukuisia tarkastuksia veden laadun takaamiseksi. Samaan aikaan sen talteenottoa ja käyttöä valvotaan tiukasti.

Olemme tietoisia ekosysteemien ja maaperän merkityksestä Avène Terveyslähdeveden laadulle ja kehitämme useita toimia ympäröivällä alueella. Jokainen alueen yksiköistä on sitoutunut kestäviin menetelmiin tämän ainutlaatuisen luonnonvaran suojelemiseksi.

 

 

Hyödylliset ominaisuudet

av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_472x580

Avène Terveyslähdeveden alkuperä

Avène Terveyslähdevesi on peräisin Dolomiiteiksi kutsutuista kallioista, jotka muodostuivat 530 miljoonaa vuotta sitten. Nämä kivet muodostavat noin 500 metrin syvyisen jyrkän ja läpäisevän alueen. Tämän ansiosta terveyslähdevesi pääsee kiertämään yli 800 metrin syvyydessä maan alla. Ympärillä on kalliota, joka koostuu heikosti vettä läpäisevistä liuskeista ja hiekkakivistä.

Avènen valuma-alue kerää sadeveden, josta myöhemmin muodostuu Avène Terveyslähdevettä. Vesi imeytyy suoraan Dolomiitteihin tai valuu jokien kautta heikosti vettä läpäiseville alueille.

Avène Terveyslähdeveden synty

Kun sadevesi on imeytynyt valuma-alueelle, se kulkeutuu hitaasti kallion syvyyksiin.
Kun vesi kiertää Dolomiittien läpi, se rikastuu vähitellen kalliosta peräisin olevilla alkuaineilla. Se kuumenee noin 60 °C:een.
50-200 vuotta kestävän matkansa päätteeksi lähdevesi nousee luonnollisesti kohti maan pintaa, jäähtyy hieman ja nousee esiin Les Bains d'Avènen alueella sijaitsevasta Sainte-Odilen lähteestä. Nykyään kolme tynnyriä kerää Avène Terveyslähdevettä hydroterapiakeskuksen ja tuotantolaitoksen tarpeisiin.

av_instit-biodiversity-orb-hdrvb-square 473x473
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter1-2018_Drilling_Low-resolution_1 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Drilling_Low-resolution_3 367x452</span>

Tässä yhteydessä emme halua vain ottaa lämpölähdevettä ja käyttää sitä. Haluamme myös suojella sitä.

Sandrine Bessou-TouyaVedentutkimuskeskuksen johtaja ja Dermo-Cosmetics R&D – Personal Care -yksikön soveltavan tutkimuksen johtaja

Lisää tietoa paremmista suojelutoimista

Olosuhteiden pitäminen vakiona takaa, että Avène Terveyslähdevesi säilyttää erityisominaisuutensa. Heti kun alue ostettiin vuonna 1975, tarkkailimme ja analysoimme Avène Terveyslähdevettä, jotta voisimme paremmin ymmärtää ja suojella sitä.

Jatkamme vielä tänäkin päivänä tätä valvontaa ja tieteellistä tutkimustyötä veden, potilaiden ja kuluttajien etujen mukaisesti, sillä heidän ihonsa ansaitsee parasta.

Vedentutkimuskeskuksen työ

Avènen vesiterapiakeskus on ainoa Ranskassa, joka hyötyy vedentutkimuskeskuksen tieteellisestä seurannasta.

  • Yli 1 000 näytettä vuodessa.
  • 49 000 vuosittaista analyysiä.
  • Avènen valuma-alueen 10 analysoitua kohtaa.
  • Yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa: CNPF (Centre National de la Propriété Forestière, kansallinen metsäomaisuuden keskus), BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, geologian ja kaivostutkimuksen toimisto).
av_instit-water-labo-science-hdrvb-square 1x1

Haluamme olla esimerkillisiä ympäristöasioiden hallinnassa.

Séverine Roullet-FurnemontPierre Fabre -konsernin yritysten yhteiskuntavastuusta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja

Avène Terveyslähdeveden tehokas käyttö

Avène Terveyslähdeveden runsauden ansiosta sitä ei tarvitse varastoida tai käsitellä. Näin varmistetaan, että sen ominaisuuksia kunnioitetaan täysin. Laadun ja saatavuuden säilyttämiseksi keräämme vain tarvitsemamme veden. Pysymme siis selvästi alle sallitun virtausnopeuden. Vesi, jota ei oteta tai käytetä, jatkaa luonnollista juoksuaan ja liittyy Orb-jokeen.

AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Surrounding_Low-resolution_3 1x1
Palaa alkuun