av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Vastuu Tietoisuus ja kestävä kehitys
Avène-les-Bainsin arvoina

Olemme tunnustaneet luonnon elintärkeän roolin ja voimakkaan mutta hauraan luonteen sekä sosiaalisen vastuumme ja siksi olemme kehittäneet monia toimia vesistöalueen suojelemiseksi. Jokainen lähdevesikeskuksen yksiköistä on siten sitoutunut vastuullisiin hallintomenetelmiin ja pyrkii panostamaan paremmin kestävän kehityksen haasteisiin. 

Luonnontilat

 • Meidän maillamme ei käytetä torjunta-aineita.
 • Kestävästä metsänhoidosta ja metsien terveyden seurannasta vastaavat ONF (Office Nationale des Forêts, Valtion metsätalousvirasto) ja CNPF (Centre National de la Propriété forestière, kansallinen metsänomistajakeskus)3
 • Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, linnunsuojeluliitto) on hyväksynyt puiston suojapaikaksi ja siellä elää nyt 63 lintulajia – kahdeksan enemmän kuin kolme vuotta sitten4.
 • Puisto on tunnustettu myös saukkojen potentiaaliseksi suojapaikaksi, mikä on merkki veden laadusta4.

Tiedot:

3 – Valtion metsätalousvirasto (Office Nationale des Forêts) vastaa valtion omistamien valuma-alueen metsien hallinnoinnista (lukuun ottamatta lähdevesipuistoja) ja kansallinen metsänomistajakeskus (Centre National de la Propriété Forestière) vastaa yksityismetsistä 

4 – Linnunsuojeluliiton (Ligue de Protection des Oiseaux) vuoden 2019 tulosten mukaan.

 

Avène-les-Bains
valuma-alue

 • 86 % lähdevesialueella tehdyistä ostoksista tehdään paikallisten ranskalaisten yritysten toimesta, ja lähes 50 % näistä ostoksista tehdään Occitanien alueella1.
 • Avènen sadevesivaluma-alueen maatilojen toimintatapoja parannetaan jatkuvasti maatalouden diagnostiikan avulla.

 

 • Avènen tuotantolaitos on Grand Orbin kuntayhtymän suurin ja Hérault'n alueen kymmenenneksi suurin työnantaja2.
 • 80 % lähdevesilaitoksen työntekijöistä (tuotantolaitos, kylpylä ja hotelli) asuu 30 kilometrin säteellä Avène-les-Bainsista (Bédarieux'n, Lodèven ja Ceilhes'n alue).

Lähteet ja tiedot:

1 – Vuoden 2019 tiedot - Avènen kohteiden ostot: tuotantolaitos, kylpylä ja hotelli

2 – Occitanien kauppakamarin vuoden 2019 tiedot

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Vedentutkimuskeskus

 • Vedentutkimuskeskus tekee vuosittain keskimäärin 40 000 tarkastusta, jotta Avène Terveyslähdeveden laatu voidaan taata.
 • Valvonnan takaa ISO 17025 -hyväksyntä5.
 • Tarjoamme vieraillemme koulutusta vesivarojen hallinnasta.

Tiedot:

5 – Vedentutkimuskeskuksen tekemien tarkastusten uskottavuus ja puolueettomuus on taattu. COFRAC on myöntänyt hyväksynnän näytteenottotoiminnasta sekä fysikaaliskemiallisista ja mikrobiologisista analyyseistä, mikä asettaa vedentutkimuskeskuksen samalle tasolle kuin juomaveden terveysvalvonnasta vastaavat laitokset.

 

Avène-hydroterapiakeskus

 • Avène-hydroterapiakeskus oli ensimmäinen dermatologinen hydroterapiakylpylä, jolle myönnettiin AQUACERT HACCP Thermalisme® -sertifikaatti vuonna 20106
 • Ainoa ranskalainen hydroterapiakeskus, jossa vedentutkimuskeskus valvoo terveyslähdevettä.
 • Avène-hydroterapiakeskuksessa hoidetaan päivittäin yli 300 potilasta.

Tiedot:

6 – Sertifioi terveyslähdeveden terveysturvallisuuden ja sen käytön kylpylävieraille kylpylähoitojen yhteydessä (kylpylähygienia, standardien ja sopimusten noudattaminen, terveyslähdeveden mikrobiologinen seuranta, kylpylävieraiden lääketieteellinen seuranta).

 

 

Tuotantolaitos

 • Avènen tuotantolaitoksella on ollut ISO 14001 -sertifikaatti ympäristöasioiden hallinnasta vuodesta 2017 lähtien.
 • 100 % energiankulutuksesta on peräisin uusiutuvista energialähteistä, eikä suoria CO2-päästöjä synny².

 

 • Kaupungin vedenkulutus on puolittunut vuodesta 2012⁸.
 • Aerosolituotantolinjan viimeisen vaiheen rakennus rakennettiin teollisuusrakennusten NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (korkea ympäristölaatu) -kokeilumenetelmän mukaisesti⁹.

Tiedot:

8 – Tehdas ja hydroterapiakeskus, verrattuna vuoteen 2019

9 – Certivéa, COFRAC:n hyväksymä elin, on sertifioinut kokeilulähtöisen HQE™-lähestymistavan, joka on vapaaehtoinen pyrkimyssuunnitelma teollisuusrakennusten rakentamisessa. Se kertoo tasapainosta ja kokonaisvaltaista lähestymistavasta ympäristön kunnioittamisen, elämänlaadun ja taloudellisen suorituskyvyn välillä ja todistaa, että rakennus täyttää korkeamman tason kuin voimassa olevat määräykset vaativat. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia pyritään hallitsemaan ekologisella rakentamisella (rakennusten sopusointuinen suhde välittömään ympäristöönsä, rakentamisprosessien ja -tuotteiden harkittu valinta, rakennuspaikan haittojen vähentäminen jne.) ja ekologisella hallinnalla (energian, veden ja jätteiden hallinta, kunnossapito ja ylläpito...)

Hotelli

 • Hotelli on suunniteltu bioklimaattisesti, ja osa sen lämpimästä käyttövedestä tuotetaan katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla.
 • 80 % hotellissa tarjoiltavista tuoretuotteista on tuotettu alle 100 kilometrin säteellä7.
 • 82 % jätteestä käytetään uudelleen tai kierrätetään7.

Tiedot:

7 – vuoden 2019 tiedot

 

 

Palaa alkuun