Ihosyöpäluvut ovat nousussa kaikkialla maailmassa.
Maailmassa diagnosoidaan joka 14 sekunti uusi ihosyöpä. Kolmasosa kaikista maailmanlaajuisesti diagnosoiduista syövistä on ihosyöpiä, ja 10 % niistä johtaa kuolemaan. Ihosyöpiä on kahta eri tyyppiä: karsinooma, joka on pahanlaatuinen paikallinen kasvain, ja melanooma, joka voi levitä muualle kehoon ja joka on vaarallisin ihosyöpätyyppi.
Kunkin ihosyöpätyypin oireet, hoidot ja diagnoosit Miten aurinko vaikuttaa melanooman kehittymiseen ja miten sitä voidaan ehkäistä?

av_solaires_cancer-peau_homme_dos_1x1 473x473

Mikä on ihosyöpä?

Ihosyöpä on hyvin yleinen syöpämuoto, joka vahingoittaa ihoa. Se saa alkunsa melanosyyteistä, melaniinin tuotannosta vastaavista soluista, jotka alkavat lisääntyä hallitsemattomasti aiheuttaen lopulta kasvaimen. Tämä melanosyyttien poikkeavuus johtuu suurelta osin altistumiselta UVA-säteille. Jos syöpä tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, se on hyvänlaatuinen. Syöpäkudos poistetaan paikallisella leikkauksella. Jos syöpä tunnistetaan liian myöhään, ennuste on huonompi, varsinkin jos syöpäsolut ovat päässeet leviämään koko kehoon.

Auringon säteilyn vaikutus ihosyövän syntyyn. 

Aurinko vaikuttaa ihoon kumulatiivisesti. Vaikka aurinko on hyödyllinen iholle, sillä on myös monia haittavaikutuksia: auringonpolttamat, aurinkoallergia, ihon vanheneminen jne. Pitkäaikainen altistuminen auringolle ilman suojaa voi aiheuttaa myös haitallisia DNA-vaurioita. Jos auringon aiheuttamat vauriot ovat liian laajoja ja kasautuvat ajan myötä, ne voivat johtaa ihosyöpään. Auringon säteet sisältävät muunmuassa ultraviolettivaloa (UV). UVC-säteet ovat vaarallisimpia, mutta ne jäävät otsonikerrokseen. UVB-säteet vaikuttavat orvaskeden soluihin, kun taas UVA-säteet voivat päästä syvimpiin verinahan kerroksiin ja siten aiheuttaa DNA-vaurioita. Vastikään on löydetty myös uusi haittavaikutus iholle: näkyvä valosäteily (korkeaenerginen sininen valo). Nämä säteet ovat haitallisia, koska ne vaikuttavat kaikkiin solun osiin: lipideihin, proteiineihin ja DNA:han. Vauriot kasautuvat pitkällä aikavälillä, ja siksi kansanterveyden kannalta on ehdottoman tärkeää suojautua nuoresta iästä lähtien ja koko elämän ajan. 

av_solaires_cancer-peau_3-types_1x1   473x590

Ihosyövän eri muodot

Ihosyöpiä on useita eri muotoja ja kahta päätyyppiä:

  • Karsinoomat ovat paikallisesti pahanlaatuisia ja niiden hoidoksi riittää yleensä leikkaus, lukuun ottamatta hyvin harvinaisia tapauksia, joissa tarvitaan onkologisia hoitoja (90 % ihosyövistä).
  • Melanoomat, joissa solut lisääntyvät nopeasti ja niillä on taipumus levitä muualle kehoon, jos syöpä havaitaan liian myöhään. Melanooma on vaarallisin syöpätyyppi.
20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Karsinooman eri tyypit

Aktiininen keratoosi

Aktiininen keratoosi (AK) on syöpää edeltävä leesio, joka johtuu ihon liiallisesta altistumisesta auringonvalolle ja se kehittyy altistuneille ihoalueille. Tätä pidetään ensimmäisenä ihosyöpiin johtavana vaiheena, kuten okasolusyövän kehittymiseen.

Keitä sairaus koskettaa?

Aktiininen keratoosi on yleisintä ihmisillä, jotka altistuvat paljon auringolle, kuten merimiehet sekä maaseudulla ja vuoristossa asuvat ihmiset. Euroopassa 15 % miehistä ja 6 % naisista sairastuu siihen.

Miten se syntyy?

Aktiiniset keratoosit esiintyvät harvoin yksittäisinä leesioina, vaan ne leviävät laajalle muodostaen suurempia syöpäalueita. Aluksi alueet ovat hyvin huomaamattomia, jotta niitä voisi tunnistaa, mikä tarkoittaa sitä, että näkymättömiä leesioita on paljon enemmän kuin näkyviä. Tämän jälkeen ne muuttuvat tarkoin rajatuiksi karkeiksi hilseileviksi laikuiksi, joiden väri voi vaihdella punaisesta ruskeaan. (Lähde: Euroopan ihosyöpäsäätiö, Euroopan ihotautifoorumi)

Hoito

Kirurginen poisto, kuivajään tai nestemäisen typen käyttö tai paikallinen lääkitys. 

av_solaires_cancer_keratose-actinique_16x9_473_430

Okasolusyöpä

Okasolusyöpä (squamous cell carcinoma, SCC) on toiseksi yleisin ihosyöpä. Se on erittäin aggressiivinen syöpä. Useimmissa tapauksissa okasolusyöpä johtuu kroonisesta altistumisesta auringonvalolle. Okasolusyövässä epänormaalit keratinosyytit kasvavat hallitsemattomasti. 40–60 % okasolusyövistä syntyy hoitamattomista aktiinisista keratooseista.

Keitä sairaus koskee?

Yli 60-vuotiaat ja erityisen auringolle altistavissa ammateissa työskentelevät (maanviljelijät, merimiehet, rakennustyöntekijät jne.). Okasolusyöpään sairastuu vuosittain noin 1/1 800:sta ihmisestä Euroopan Unionissa.

Miten se syntyy?

Tämäntyyppiselle syövälle on ominaista pysyvä karkea punainen laikku, jossa on epäsäännölliset reunat. Se voi olla myös pyöreä avoin haava, jonka reunat ovat koholla. Noin 2–10 % okasolusyövistä leviää myöhemmin imusuonistoon ja muuttuu hengenvaaralliseksi. 

Hoito

Kirurginen hoito, kemoterapia ja suun kautta annettavat lääkkeet tai onkologiset hoidot, jos syöpä on levinnyt.

av_solaires_cancer-peau_carcinome-epidermoide_16x9

Tyvisolusyöpä

Tyvisolusyöpä (basal cell carcinoma, BCC) on yleisin mutta vähiten aggressiivinen ihosyöpätyyppi. Tyvisolusyöpä syntyy yleensä kumulatiivisen ja voimakkaan UV-altistuksen ja satunnaisen altistumisen yhdistelmästä, ja se kehittyy ihon tyvisoluista orvaskeden syvimmässä kerroksessa.

Keitä sairaus koskee?

Joka vuosi noin 1/1 500:sta ihmisestä sairastuu tyvisolusyöpään. Pääasiassa yli 50-vuotiaat ja se on yleisempi miehillä kuin naisilla.

Miten se syntyy?

Tämä syöpätyyppi ilmenee kyhmyinä, laikkuina, haavaumina tai epänormaaleina punaisina tai vaaleanpunaisina ihokyhmyinä hyvin paikallisilla alueilla: kasvoilla, kaulalla, käsissä jne. Kasvaessaan ne voivat aiheuttaa ikäviä kosmeettisia haittoja, mutta ne eivät yleensä leviä muihin elimiin ja ovat vain harvoin hengenvaarallisia. (Lähde: Euroopan ihosyöpäsäätiö, Euroopan ihotautifoorumi)

Hoito 

Leikkaus on ensisijainen hoitomuoto pinnallisten kasvainten kohdalla, mutta lääkäri voi käyttää myös paikallisia lääkkeitä.

Melanooma

Melanooma on vaarallisin ihosyöpätyyppi. Se on 5 % kaikista ihosyövistä ja 1 % pahanlaatuisista kasvaimista.

Melanooma kehittyy pikemminkin voimakkaan auringolle altistumisen (auringonpolttama) kuin pitkäaikaisen auringolle altistumisen seurauksena, ja sitä esiintyy yleensä ihmisillä, joilla on geneettinen alttius. Kasvain voi syntyä jo olemassa olevaan luomeen tai vasta syntyneeseen luomeen. Se saa alkunsa melanosyyteistä eli melaniinia tuottavista soluista. Melanooma leviää suhteellisen varhain muihin elimiin etäpesäkkeiden kautta.

av_solaires_cancer-peau_melanome_16x9 473x590

VASTAAMME KYSYMYKSIISI

Miten melanooma diagnosoidaan?

Melanooma näkyy usein ruskeana tai monivärisenä, epäsymmetrisenä, epäsäännöllisenä läikkänä tai kyhmynä, joka kasvaa ajan myötä eikä tunnu epämiellyttävältä kosketettaessa. Se voi alkaa litteänä läikkänä ja nousta sitten koholle. Harvoissa tapauksissa se ei välttämättä ole pigmentoitunut. Sen samankaltaisuus luomen kanssa voi joskus vaikeuttaa diagnoosia. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä ihotautilääkärin puoleen koepalan ottamiseksi. (Lähde: Euroopan ihosyöpäsäätiö).

Ihosyövän esiintymispaikka vaihtelee melanooman tyypin, sukupuolen ja ihotyypin mukaan. Kaiken kaikkiaan pahanlaatuisia melanoomia esiintyy valkoihoisilla alaraajoissa, vartalossa, päässä ja harvemmin yläraajoissa, kun taas jalkapohjat ja limakalvot ovat yleisempiä mustaihoisilla.

Vaikka tekijöitä on monia (kemialliset, fysikaaliset, lääkkeelliset, ravitsemukselliset ja virukset), tiettyjen kehon osien voimakas ja toistuva altistuminen auringolle näyttää vaikuttavan melanoomien syntyyn. Siksi on tärkeää suojautua auringolta noudattamalla altistumisohjeita ja käyttämällä hyvää suojausta, erityisesti ihotyyppiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien henkilöiden osalta, jotka ovat erityisen herkkiä melanooman syntymiselle: pelkkä ennaltaehkäisy ei riitä ehkäisemään kasvainten ilmaantumista.

Varhainen diagnoosi lisää paranemismahdollisuuksia. Myöhemmät diagnoosit edellyttävät laajempaa hoitoa, jotta syöpäsolujen leviäminen elimistössä voidaan estää. Pelkällä ennaltaehkäisyllä ei voida estää tämäntyyppisen kasvaimen kehittymistä.
Melanooman hoito vaihtelee sen kehitysvaiheen mukaan: Vaiheen I ja II melanoomia hoidetaan leikkauksella. Vaiheen III melanoomia hoidetaan leikkauksella ja joskus BRAF/MEK-estäjillä tai immunoterapialla. Vaiheen IV melanoomia hoidetaan leikkauksella, BRAF/MEK-estäjillä tai immunoterapialla.

YSTÄVÄLLISTÄ, ASIANTUNTEVAA NEUVONTAA 

Auringonpolttamat ja tiheä altistuminen auringolle!

Ihosi muistaa kaiken ja kaikki jäljet tallentuvat siihen kuin kameran filmille, hyvin varhaisesta iästä asti. Auringonpolttamien osalta sinulla on siis ”kiintiö”, jota et saa ylittää. Yleisesti tiedetään, että syövän syntyminen edellyttää 10–15 vuoden liiallista altistumista auringolle. Pidä siis huolta ihon puolustuskyvystäsi!

Melanooman kehittymisen estämiseksi on hyvä opetella tarkkailemaan luomiasi. Pigmenttiläiskiä (ja luomia) pidetään epäilyttävinä, jos niiden rakenne, ääriviivat ja väri muuttuvat epäsymmetrisesti. Jos sinulla on epäilyksiä, ota yhteys ihotautilääkäriin.

Eau Thermale Avènen sitoutuminen syövän ehkäisyyn

Eau Thermale Avènen sitoutuminen syövän ehkäisyyn

Eau Thermale Avène toimii yhteistyöhössä Euroopan ihosyöpäsäätiön kanssa syöpätietoisuuden lisäämiseksi, valistamiseksi ja ihosyöpien ehkäisemiseksi. Ainutlaatuisen asiantuntemuksensa ansiosta Eau Thermale Avène on jo 30 vuoden ajan pyrkinyt kehittämään korkealaatuisia ja tehokkaita aurinkotuotteita, jotka takaavat erinomaisen suojan.

SITOUMUS SYÖVÄN EHKÄISYYN
Palaa alkuun