PUR Projetin perustajan Patricia Aubletin haastattelu
Meren ekosysteemi ja koralliriutat: kokonaisvaltaisen lähestymistavan valinta

Meren ekosysteemi ja koralliriutat: kokonaisvaltaisen lähestymistavan valinta

PUR Projetin perustajan Patricia Aubletin haastattelu

Eau Thermale Avène on sitoutunut hyödyntämään aurinkosuoja-asiantuntemustaan ihon parhaaksi ja samalla vähentämään tuotteidensa vaikutusta ekosysteemeihin. Jotta Eau Thermale Avène voisi mennä vielä pidemmälle ja auttaa meriympäristön ennallistamisessa, se on tehnyt vuodesta 2016 lähtien yhteistyötä Balilla toimivan ilmastotoimiin erikoistuneen PUR Projet -hankkeen kanssa. Haastattelussa PUR Projetin toinen perustaja Patricia Aublet.

Mitä PUR Projet tekee?

Tarkoituksenamme on elvyttää ekosysteemejä paikallisten toimijoiden avulla ja auttaa ihmistä elämään sovussa luonnon kanssa. Tätä varten autamme yrityksiä kehittämään ilmastohankkeita niiden arvoketjujensa mukaisesti. Eau Thermale Avènen sosiaalinen ja ympäristöllinen toiminnan huomioon ottaen oli selvää, että voisimme tehdä yhteistyötä.

PUR-projektin tarkoituksena on elvyttää ekosysteemejä ja auttaa ihmistä elämään sovussa luonnon kanssa

Patricia Aublet
Patricia AubletPUR Projetin perustaja

PUR Projet oli aiemmin erikoistunut enemmän metsien istuttamiseen. Miten tämä meriekosysteemin suojeluhanke syntyi?

Vuonna 2016 Eau Thermale Avène halusi tukea hanketta, joka liittyisi suoraan veteen. Samaan aikaan erään italialaisen tutkijan tieteellisessä julkaisussa tuomittiin aurinkofilttereiden vaikutus koralleihin. Siksi halusimme tarttua yhdessä haasteeseen ja käynnistää ohjelman meren ekosysteemin palauttamiseksi korallien avulla. Korallit ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta yhtä keskeisiä, kuin puut. Yli 3 000 kalalajia ja lähes 120 miljoonaa asukasta ovat riippuvaisia niistä. Joidenkin tutkimusten mukaan 3 % koralleista kuolee joka vuosi, ja tällä vauhdilla koralliriutat voivat kadota kokonaan vuoteen 2100 mennessä. Eau Thermale Avène pyrki jo aiemmin pienentämään aurinkofilttereidensä ja -koostumustensa vaikutuksia meriekosysteemeihin, ja tämä hanke oli yksi keino mennä pidemmälle.

Yli 3 000 kalalajia ja lähes 120 miljoonaa asukasta ovat riippuvaisia koralleista.

Mitä teitte paikan päällä koralliriutan suojelemiseksi?

Valitsimme PUR Corail -ohjelman käynnistämisen Pejarakanissa, Balin saarella Indonesiassa, koska kylä sijaitsee alueella, joka on tunnettu suuresta korallipitoisuudestaan. Mutta syanidikalastuksen ja ilmaston lämpenemisen vuoksi nämä eliöt ovat selvästi häviämässä. Tapasimme asukkaita ja järjestöjä paikan päällä, jotta ymmärtäisimme paremmin heidän ongelmiaan. Sen jälkeen laadimme yhdessä tiukan protokollan: toteutimme ja vertailimme useita korallien istuttamistekniikoita ja niiden vaikutuksia. Kuten aina, koulutimme asukkaita, jotta heistä tulisi itsenäisiä toimijoita.

AV_SPOR_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_07 800x670

Mitä vaikeuksia kohtasitte?

Tajusimme nopeasti, että vaikka koralleja voidaan istuttaa uudelleen, sei ei pelkästään riitä. Jos muovisaastetta ja metsien hävittämisestä johtuvaa maaperän eroosiota ei torjuta samanaikaisesti, korallien istuttaminen ei toimi. Tehokas toiminta edellytti kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Siksi käynnistimme vuonna 2018 jätehuoltohankkeen ja ohjelman mangrovepuiden istuttamiseksi rannikolle.

Oliko näillä toimilla tuloksia?

Kahdeksan kuukautta myöhemmin 280 perhettä oli otettu mukaan ohjelmaan, ja lähes 10 tonnia jätettä oli jo kerätty ja toimitettu kierrätykseen. Olemme valistaneet eri väestöryhmiä roskien lajittelusta, antaneet asukkaille kierrätykseen tarvittavat välineet ja erityiset jäteastiat. Samaan aikaan aloitimme mangrovepuiden istuttamisen rannikon maaperän eroosion estämiseksi. Muutamassa kuukaudessa Eau Thermale Avènen ansiosta istutettiin lähes 7 000 mangrovepuuta.

Pelkkä korallien istuttaminen ei riitä, vaan jotta se olisi tehokasta, meidän on myös puututtava muovisaasteeseen ja torjuttava maaperän eroosiota.

Miten näet työsi tämän kestävän hankkeen parissa etenevän?

Jatkamme korallien istuttamista Pejarakanissa, jotta voimme laajentaa niiden kasvualuetta ja mahdollisuuksien mukaan levittää niitä muualle maailmaan. Testaamme maalla uutta mangrovepuiden istutusmenetelmää. Loppujen lopuksi vaikuttaa asianmukaisemmalta istuttaa suoraan mangrovemetsistä otetut mangrovetaimet istutusalueelle ilman taimitarhakasvatusta. Jätteiden osalta meillä on vielä tehtävää erilaisten jätetyyppien tunnistamisessa ja nykyisten kierrätysjärjestelmien kanssa. Olemme myös suunnitelleet keskittyä enemmän hotellien ja ravintoloiden kierrätykseen. Jatkamme tietysti myös kampanjointia asukkaiden valistamiseksi, tiedottamiseksi ja kouluttamiseksi, mikä on tämäntyyppisen hankkeen avaintekijä.

Palaa alkuun