Oikeudellisia mainintoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 15.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S, sivuliike Suomessa
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo
Puhelin 020 731 1120
www.pierre-fabre.fi
www.avene.fi

2. REKISTERIN NIMI

Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S / Avène-tuotteiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Anna Vanhala
Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S, sivuliike Suomessa
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

– Uutiskirjeiden toimittaminen
– Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
– Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
– Palautteen käsittely ja yhteydenpito
– Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
– Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
– Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
– Demografiset tiedot: sukupuoli
– Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
– Muut asiakkaan itse antamat tiedot
– Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

6. TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.
Send by email

Haku käynnissä

Kirjautuminen Avène Klubiin vaaditaan

Sinun on kirjauduttava Avène Klubiin tallentaaksesi nämä tiedot.


Kirjaudu sisään tai liity Avène Klubiin

You can't post more than one comment on a product

Kerro mielipiteesi

* Vaaditut kentät

Nimimerkkini

-Päivä
-Kuukausi
-Vuosi

Pierre Fabre Group brändit:

*Vaaditut kentät

Kiitos mielipiteestäsi!

Kommenttisi tarkistetaan ja se julkaistaan hyväksynnän jälkeen